دانلود wor  

 

دانلود pdf

 

قیمت خدمات املاک به شرح زیر می باشد.

این لیست برای املاک داران شمال کشور می باشد

قیمت ای کاملاً کارشناسی و منصفانه را برای شما املاک داران کشور در نظر گرفتیم

همچنین در کیفیت کار و دقت و نتیجه کار ما آنچنان به کار خودمان ایمان داریم که پرداخت هزینه را مشروط بر انجام و تحقق

بخشیدن کارمان قرار دادیم